Algemeen

 • Glimble is een dienst van Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (hierna te noemen: “Arriva” of “wij/we”). Glimble is bovendien een handelsnaam van Arriva. Je kent glimble als het digitale platform waarop je als gebruiker je samengestelde reis kunt plannen, boeken en betalen in de door jou gedownloade glimble app.

 • Voor het gebruiken van de glimble app ben je akkoord gegaan met de ‘Algemene voorwaarden’, die je te allen tijde kunt raadplegen in de app. Als je wilt profiteren van de voordelen van een glimble reisbundel, gelden aanvullend daarop deze glimble reisbundelvoorwaarden. Hierin leggen we jou als gebruiker van het (een) reisbundel (hierna: “jij/je”) uit welke voorwaarden er gelden voor het gebruik van je reisbundel, en welke rechten jij hebt.

 • Deze “glimble reisbundelvoorwaarden” zijn van toepassing op elke reisbundel die je sluit met Arriva en door glimble wordt aangeboden. Je kunt de meest actuele versie van deze voorwaarden ook altijd hier raadplegen.

 • Ons kantoor is gevestigd aan de Trambaan 3, 8441 BH te Heerenveen en Arriva staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30124575.

 • Wanneer je een glimble reisbundel aanschaft, ga je een koopovereenkomst met Arriva aan. Op grond van deze overeenkomst dien je je betalingsverplichting na te komen. Welke belangrijke wettelijke rechten en verplichtingen jij hebt en wij hebben, leggen we je in deze reisbundelvoorwaarden verder uit.

Typen reisbundels

 • Glimble biedt verschillende typen reisbundels aan, die ieder hun eigen voorwaarden hebben. Sommige voorwaarden zijn voor meerdere of alle reisbundels hetzelfde.

 • De typen reisbundels kunnen verschillen waar het gaat om:

  • de regio waarin de reisbundel geldig is;

  • de vervoersvorm(en) waarop de reisbundel van toepassing is;

  • de geldigheid in tijd;

  • de manier waarop je de reisrechten gebruikt: reisbudget, afgekocht reisrecht of een bepaald aantal reizen.

 • Alle reisbundels hebben een geldigheid van 28 dagen, ongeacht de dag waarop een reisbundel is aangeschaft.

 • Scholierenbundels zijn geldig voor scholieren van 12 t/m 17 jaar.

 • Arriva behoudt zich het recht voor nieuwe reisbundels toe te voegen aan haar catalogus en bestaande reisbundels op te heffen. Dat laatste doen we altijd in overeenstemming met jouw rechten.

Geldigheid in tijd

Alle reisbundels kun je aanschaffen in de volgende soorten, afhankelijk van de regio waarvoor je de reisbundel afsluit:

 1. All-in: vast bedrag per 28 dagen, waarmee je op alle tijdstippen van iedere dag onbeperkt kunt reizen binnen de regio waarvoor je de reisbundel hebt aangeschaft, tot zover je reisbudget reikt.

 2. Weekend: gedurende 28 dagen onbeperkt reizen tussen 18.00 uur op vrijdag en 0.00 uur op maandag. De weekendreisbundel geldt voor iedere reis die aanvangt binnen dit tijdsbestek.

 3. Flex 4: iedere 28 dagen kies je 4 reisdagen, waarop je onbeperkt mag reizen, dus ongeacht of die dagen week- of weekenddagen zijn of een combinatie daarvan. Heb je een reis geboekt voor een bepaalde dag, dan begint op dat moment je reisdag en reis je die hele dag onbeperkt. Ook heen en terug.

 4. Flex 10: iedere 28 dagen kies je 10 reisdagen, waarop je onbeperkt mag reizen, dus ongeacht of die dagen week- of weekenddagen zijn of een combinatie daarvan. Heb je een reis geboekt voor een bepaalde dag, dan begint op dat moment je reisdag en reis je die hele dag onbeperkt. Ook heen en terug.

 5. Scholieren buienbundel flex 2: iedere 28 dagen kies je 2 reisdagen, waarop je onbeperkt mag reizen, dus ongeacht of die dagen week- of weekenddagen zijn of een combinatie daarvan. Heb je een reis geboekt voor een bepaalde dag, dan begint op dat moment je reisdag en reis je die hele dag onbeperkt. Ook heen en terug.

 6. Scholieren buienbundel flex 4: iedere 28 dagen kies je 4 reisdagen, waarop je onbeperkt mag reizen, dus ongeacht of die dagen week- of weekenddagen zijn of een combinatie daarvan. Heb je een reis geboekt voor een bepaalde dag, dan begint op dat moment je reisdag en reis je die hele dag onbeperkt. Ook heen en terug.

De hiervoor genoemde reisbundels sluit je af voor een bepaalde regio. Je kunt kiezen uit de volgende regio's:

Regio Zuid-Limburg

 • De reisbundels zijn geldig in alle wijken van de stad Maastricht en in de regio Zuid-Limburg

 • Je kunt reizen met alle Arriva treinen (Tweede klas), alle Arriva buslijnen en met de Arriva Deelfiets.

  • Alle Arriva regionale buslijnen in Zuid-Limburg en alle stadsbussen in:

   • Maastricht

   • Parkstad

   • Sittard-Geleen

  • Alle Arriva treinen in Zuid-Limburg tot en met Sittard (inclusief):

   • RS12 (Maastricht Randwyck- Sittard)

   • RS15 (Sittard – Kerkrade Centrum)

   • RS18 (Maastricht Randwyck- Heerlen)

   • RE18 (Maastricht – Aachen)

 • Deelfietsen van Arriva in Maastricht en Sittard

Regio Midden-Limburg

 • Arriva bussen

  • Alle regionale buslijnen in Midden-Limburg

  • Alle stadsbussen in Roermond, Weert

 • Limburgliner

  • Venlo - Weert (Lijn 370)

  • Weert - Meijel (Lijn 371)

  • Roermond - Venlo (Lijn 372)

  • Roermond - Venlo (Lijn 377)

 • Arriva trein

  • Maaslijn Sittard – Blerick

Regio Noord-Limburg

 • Arriva bussen

  • Alle regionale buslijnen Noord-Limburg

  • Alle stadsbussen in Venlo

 • Limburgliner

  • Venlo - Weert (370)

  • Weert - Meijel (371)

  • Roermond - Venlo (372)

  • Roermond - Venlo (377)

 • Arriva trein

  • Nijmegen - Roermond (RS11)

Regio Limburg

 • Alle Arriva bussen en treinen in heel Limburg.

 • Arriva deelfietsen in Zuid-Limburg

  (Maastricht en Sittard-Geleen).

Regio Friesland-Groningen

 • De reisbundels zijn geldig in de regio Friesland en Groningen.

 • Je kunt reizen met alle Arriva bussen en treinen (Tweede klas) in Friesland en alle Arriva treinen (Tweede klas) in Groningen.

  • Alle treinen van Arriva die in Friesland en Groningen rijden. De reisbundels zijn niet geldig in de Opstapper.

  • Alle bussen van Arriva in Friesland en Waddeneilanden Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonikoog. Inclusief:

   • Qliner 315

   • Qliner 320

   • Qliner 324

   • Qliner 350

   • Qliner 355

   • Lijntaxi

   • Vlinder- en buurtbus

Reizen binnen en buiten de reisbundel

 • De reisbundel gaat meteen in nadat je deze hebt afgesloten. Houd daarom rekening met het moment waarop je de reisbundel afsluit. Rekenvoorbeeld

  Stel, je sluit een weekendreisbundel af op zondagavond 18.00 uur. De reisbundel gaat meteen in; je kunt dus direct reizen met korting. Omdat de reisbundel precies 28 dagen duurt, loopt het vier weken later af, op zondagavond om 17.59 uur.

 • De start van je reis is steeds bepalend voor de toepassing van je reisbundel. Dit geldt alleen voor de toepassing in tijd. Onder een ‘reis’ verstaan wij één rit zonder overstap of meerdere ritten achter elkaar, mits de overstaptijd tussen deze ritten niet langer is dan 35 minuten.

  Rekenvoorbeeld

  Stel, je hebt een 10 dagen flex reisbundel. Je zet de 10e, en dus laatste, reisdag van je reisbundel in voor een reis op een donderdagavond om 23.06 uur, die ook de 28ste en dus laatste, geldige dag is van je reisbundelperiode. Wanneer je uitcheckt om 00.12 uur, valt deze reis nog binnen de 10e reisdag, en ook binnen de laatste dag van je geldende reisbundelperiode.

 • Zowel de startlocatie van je reis als de eindlocatie van je reis dienen binnen de geografische grenzen van de door jou gekozen regio te vallen. Rekenvoorbeeld

  Stel je hebt een reisbundel met reisbudget voor de regio Limburg-Zuid. Je neemt vanaf station Maastricht de trein naar Roermond. Maastricht valt binnen de geografische toepassing van je reisbundel, maar Roermond niet. Je betaalt dan de gehele reis zónder aftrek van reisrecht dat je op grond van je reisbundel hebt.

 • Voor de betaling van reizen die buiten het toepassingsbereik van je reisbundel vallen, kun je gewoon gebruik maken van de mogelijkheden daarvoor in de glimble app.

 • Je kunt te allen tijde een reis samenstellen in glimble die uit verschillende vervoersmodaliteiten bestaat. Het reisrecht van je reisbundel wordt automatisch verrekend voor het deel van je reis waarop het van toepassing is.

Aanschaf en prijzen

 • Je kunt elke glimble reisbundel kopen in de glimble app en afrekenen met de door jou gekozen betalingsmethode in je account (zie ‘Betalingsvoorwaarden’ in de Algemene Voorwaarden van glimble).

 • De totale prijs van je reisbundel is de prijs die je voorafgaand aan de aanschaf in de glimble ziet. Deze prijs is inclusief belastingen en eventuele overige (administratie)kosten.

 • Glimble is volledig digitaal: de gekochte reisbundel wordt aan jou geleverd in de glimble app. Ook het digitale kaartje om te reizen binnen de reisbundel worden geleverd in de glimble app middels een QR-code. Je krijgt dus geen fysieke kaart of andersoortig product.

 • Ook als wij besluiten de QR-codes via andere kanalen aan te bieden, kun je ervan uitgaan dat je daarmee een geldig glimble reisbundel koopt.

 • Wij verwerken automatisch je reisrechten in het plannen, boeken en betalen van jouw reizen, als je reis valt binnen de voorwaarden van je reisbundel. Daarvoor hoef je dus niets te doen! Je reist gewoon zoals je gewend bent met glimble.

 • Vouchers en andere kortingsacties kunnen niet in combinatie met de reisbundel worden gebruikt.

 • Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je toestemming hebt gevraagd aan je ouder of voogd om een glimble reisbundel aan te schaffen. De toestemming van jouw ouder(s) geldt dan als jouw toestemming voor het afschrijven van betalingen.

 • Arriva behoudt zich het recht voor de prijzen van reisbundels ieder kalenderjaar te verhogen, als die verhoging verband houdt met een uitgebreide geldigheid van de reisbundel. Daarnaast kunnen wij ook de prijzen per kalenderjaar verhogen met een verhoging die gelijk is aan de stijging van de Consumentenprijsindex van het afgelopen jaar.

Ontbinding en restitutie

 • De looptijd van elke reisbundel is vier weken. Hierna stopt je reisbundel automatisch.

 • De wet geeft jou het recht om je aankoop van een reisbundel binnen 14 dagen te ontbinden. Dit betekent dat je 14 dagen bedenktijd hebt. De bedenktijd gaat in op de dag ná de dag waarop je je reisbundel hebt besteld. Je hoeft geen reden op te geven waarom je de reisbundel toch niet wilt.

 • Dit ontbindingsrecht geldt voor alle reisbundels die je online bij glimble hebt gekocht, met uitzondering van zakelijke abonnementen.

 • Je reisbundel wordt met terugwerkende kracht geannuleerd. Dit betekent dat wij de reisbundel stopzetten per de datum waarop het is ingegaan, alsof de reisbundel nooit heeft gegolden.

 • Je hebt recht op volledige restitutie van je reisbundel. Wij betalen daarom de aanschafprijs van de reisbundel aan jou terug, door die binnen 14 dagen op je rekening te storten, waarmee je de reisbundel in eerste instantie had gekocht.

 • Als je nog niet hebt gereisd met je reisbundel, is het terug te storten bedrag gelijk aan de aanschafprijs. Wanneer je wel al met je reisbundel hebt gereisd, verrekening wij de korting of het reisrecht met het terug te betalen bedrag.

 • Arriva behoudt zich het recht voor jouw gebruik van een glimble reisbundel met onmiddellijke ingang te beëindigen, en wanneer nodig jouw account te blokkeren, in het geval je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met deze glimble reisbundelvoorwaarden.

 • Wanneer het saldo op jouw bankrekening ontoereikend is voor het voldoen van de automatische incasso voor de verlenging van je reisbundel, kunnen we ertoe overgaan je reisbundel je beëindigen.

 • Het kan voorkomen dat Arriva het openbaar vervoer, waarvoor een glimble reisbundel geldig is, als gevolg van een concessiewisseling op enig moment moet overdragen aan een andere vervoerder. In zo’n geval zal Arriva initiatief nemen de reisbundelovereenkomst met jou te beëindigen. Per overdrachtsdatum krijg je het dan resterende bedrag van je lopende reisbundel gerestitueerd.

Privacy en gegevensverwerking

 • Omdat je met je reisbundel reist op je account in glimble, verwerken wij ook bij reizen met een reisbundel je gegevens volgens de kaders van het glimble Privacy Statement. In dit Privacy Statement vind je o.a. welke gegevens we van jou verwerken, waarvoor we jouw gegevens verwerken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om je gegevens te laten verwijderen.

 • Bij het reizen met een reisbundel worden aanvullende persoonsgegevens van jou verwerkt. Ook alles over deze aanvullende gegevensverwerking vind je terug in het Privacy Statement.

Toepasselijk recht en geldigheid voorwaarden glimble reisbundel

 • Deze glimble reisbundelvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van de reisbundelvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

 • Arriva heeft de bevoegdheid de reisbundelvoorwaarden of gebruiksmogelijkheden van de glimble reisbundels zonder meer en te allen tijde te wijzigen, indien de wijziging geen wezenlijke afwijking van de overeenkomst inhoudt. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van hun inwerkingtreding voor alle nieuwe en bestaande reisbundels.

 • Wij kunnen ook de reisbundelvoorwaarden of gebruiksmogelijkheden van de glimble reisbundels wijzigen, als het wél gaat om een wezenlijke wijziging. De wezenlijke wijziging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding van die wijziging(en) aan jou kenbaar gemaakt in de glimble app. Wanneer je niet instemt met de wijziging(en), heb je de mogelijkheid je reisbundel op te zeggen, zoals beschreven onder ‘Verlenging en opzegging’. Indien Arriva een spoedeisend belang heeft bij wijziging van de reisbundelvoorwaarden, dan kan zij een kortere aankondigingstermijn hanteren dan een maand.

 • Op de overeenkomst die je met ons sluit, die de aanschaf van je reisbundel inhoudt, en op deze reisbundelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Correspondentie, klachten en vragen

 • In het ongelukkige geval waarbij jouw QR-code onverhoopt niet mocht werken, zoeken wij snel met jou naar een passende oplossing. Ook als je vragen hebt over je reisbundel of een betaling, kun je bij ons terecht. Wij zijn als volgt bereikbaar:

  • Telefoon: Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.

   • Vanuit Nederland kun je bellen met 0800 4446888.

   • Duitse klanten kunnen bellen met 01801 003551 (3,9 cent per minuut).

   • Belgische klanten kunnen bellen met 02 3420285.

  • Social media: Neem contact op via Facebook

  • WhatsApp: Voeg ons WhatsApp nummer toe aan je contactenlijst van je telefoon. We zijn bereikbaar op het telefoonnummer +316 14458761 maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur. Let op: dit mobiele nummer is alleen te gebruiken voor WhatsApp.

  • Post: Wil je een brief naar ons sturen, adresseer deze dan in een gefrankeerde envelop naar: Arriva Nederland Afdeling Klantenservice Postbus 626 8440 AP Heerenveen

 • Klachten kun je (bij voorkeur schriftelijk) melden aan onze klantenservice.

 • Mocht een geschil zich voordoen tussen jou en Arriva, dan zullen wij dit zo goed mogelijk met jou proberen op te lossen. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Leeuwarden bevoegd tot een beoordeling van het geschil.