Onze voorwaarden

Algemeen

 • Glimble is een dienst van Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (hierna te noemen: ‘Arriva’). Glimble is een handelsnaam van Arriva. Glimble is een platform waar je als gebruiker je samengestelde reis kunt plannen, boeken en betalen binnen Nederland en op termijn in delen van Duitsland en België. Hiervoor maak je gebruik van de glimble app. Ons platform faciliteert het boeken van samengestelde reizen en aanverwante diensten die uitgevoerd worden door diverse aanbieders bij wie glimble diensten inkoopt. Met elke aanbieder heeft Arriva separate afspraken gemaakt ten aanzien van de doorverkoop van de dienst.
 • Ons kantoor is gevestigd aan de Trambaan 3, 8441 BH Heerenveen en Arriva staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124575.
 • Als je gebruik maakt van de betaalde glimble dienst, dan ga je een koopovereenkomst met Arriva aan. Op grond van deze overeenkomst dien je je betalingsverplichtingen na te komen.
 • Deze ‘glimble gebruikersvoorwaarden’ zijn van toepassing op elke overeenkomst die die jij als natuurlijke persoon sluit met Arriva wanneer je een betaalde glimble dienst boekt. Specifieke voorwaarden die gelden voor actuele acties kun je vinden op www.glimble.nl.

glimble app

 • Om de glimble app te gebruiken, moet je in het bezit zijn van een smartphone, voorzien van een recente versie van Android of IOS, ingebouwde GPS en een dataverbinding (3G/4G, 5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor verouderde besturingssystemen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren van de app.
 • Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de glimble app. Hoewel wij streven naar een optimale gebruikerservaring voor jou, kunnen wij niet garanderen dat de glimble app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de glimble app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs.
 • Je gaat ermee akkoord dat het Arriva vrij staat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de glimble app.
 • Via de glimble app kun je een reisadvies opvragen. Voor deze reizen kun je reisbegeleiding verkrijgen. Om reisbegeleiding via push-berichten te ontvangen, dien je push-berichten in de glimble app toe te staan.
 • Voor reisbegeleiding maakt glimble gebruik van data van vervoeraanbieders in combinatie met jouw live locatiebepaling via GPS. Arriva is niet verantwoordelijk voor de verkregen informatie via deze bronnen.

Account en totstandkoming van de overeenkomst

 • Om met glimble te kunnen reizen, dien je een account aan te maken in de app. Als je enkel reisadviezen wilt raadplegen, dan is een account aanmaken niet noodzakelijk.
 • Een account aanmaken op de app is gratis. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van de aangeboden diensten. In sommige gevallen worden aanvullende gegevens van je gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je enkel met een geldig rijbewijs van de vervoerdienst gebruik kunt maken.
 • Wanneer je een account hebt aangemaakt en een betalingsmethode hebt geactiveerd, kun je zonder die verificatie te moeten herhalen, reisrechten kopen. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor de toegang tot je account in de app. Wij raden je dan ook aan anderen dan jou zelf die toegang niet te verlenen. Je maakt geen aanspraak op restitutie wanneer iemand anders op jouw account heeft gereisd.
 • De glimble app geeft aan jou altijd een volledig reisadvies weer. Dit advies kan bestaan uit één of meerdere onderdelen, welke onderdelen met verschillende vervoersdiensten kunnen worden geboekt. Je hebt te allen tijde het recht onderdelen van het reisadvies te boeken en bent nooit verplicht het gehele reisadvies af te nemen.
 • In je account kun je kiezen welke mobiliteitsdiensten je in je reisinformatie weergegeven wilt zien en welke niet.
 • Wanneer aan de af te nemen diensten kosten zijn verbonden, worden deze vooraf duidelijk vermeld.
 • Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je persoonlijke inloggegevens. Arriva wijst iedere aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk van de hand.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van jouw (persoons)gegevens die je tijdens jouw registratie aan ons hebt verstrekt. Je kunt wijzigingen in deze gegevens doorvoeren in jouw profiel van de glimble app.
 • Een overeenkomst met Arriva als in deze gebruikersvoorwaarden bedoeld, komt tot stand op het moment dat je een of meer diensten afneemt op je account in de glimble app.
 • Wanneer je je reis geboekt hebt en een betaalmethode hebt geselecteerd, krijg je toegang tot de geboekte diensten. Dit reisrecht kan bestaan uit een vervoerbewijs of uit toegang tot een dienst die je op basis van gebruik achteraf betaalt. Hoe lang een reisrecht geldig is na de boeking, verschilt per dienst.

Uitvoering van de overeenkomst en andere toepasselijke voorwaarden

 • Wanneer je met je aangeschafte reisrechten gebruik wilt maken van de betreffende diensten die je hebt geboekt, is het mogelijk dat je hiervoor via de glimble app wordt doorgestuurd naar de betreffende dienst. Je hebt dan bijvoorbeeld een andere app nodig om het vervoermiddel te ontsluiten en te vergrendelen. Wij noemen dit een companion app. Arriva is niet aansprakelijk voor bugs of andere fouten in deze apps.
 • Een aanbieder heeft de mogelijkheid zijn eigen voorwaarden te hanteren. Wanneer je gebruik wilt maken van een dienst, zul je daarom voorafgaand aan de betaling mogelijk de voorwaarden van die betreffende aanbieder moeten accepteren. De voorwaarden van de aanbieder en deze glimble gebruikersvoorwaarden gelden alsdan naast elkaar. Indien de voorwaarden op een bepaald punt mochten conflicteren, dan gaan de glimble gebruikersvoorwaarden voor op andere toepasselijke voorwaarden. In jouw directe relatie tot de vervoeraanbieder kan dat anders zijn.
 • Wanneer je met een bij glimble aangeschaft vervoerbewijs gebruik maakt van het openbaar vervoer, gelden daarnaast te allen tijde de Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer.
 • Reis je met een vervoerbewijs dat het recht verschaft te reizen in het openbaar vervoer van Arriva, dan zijn op dat vervoerbewijs de Voorwaarden E-ticket en mobiel Ticket van toepassing. Je kunt deze voorwaarden terugvinden op www.arriva.nl.
 • Met iedere vervoerder waarmee je reist, komt een aparte vervoerovereenkomst tot stand. Reis je bijvoorbeeld met NS dan sluit je een vervoerovereenkomst met NS. Reis je vervolgens ook met een andere vervoerder dan sluit je met deze vervoerder een aparte vervoerovereenkomst. Dit geldt ook als je voor je reis één vervoerbewijs hebt dat ook betrekking heeft op een reis bij (een) andere vervoerder(s). Het Vervoerbewijs is in dat geval geen zogenoemd doorgaand ticket, maar bestaat uit twee of meer afzonderlijke vervoerovereenkomsten.

Jouw verplichtingen

 • Jouw belangrijkste verplichting is je betalingsverplichting. Deze ben je altijd verschuldigd op het moment dat je een boeking of reservering maakt, tenzij je de mogelijkheid hebt de boeking te annuleren. Arriva is alsdan gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. Het moment waarop de betaling wordt afgeschreven, is niet bepalend voor de verschuldigdheid van de betaling. Vervoerbewijzen, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer, betaal je in glimble vooraf, ter voltooiing van je boeking. Sommige andere diensten van vervoeraanbieders betaal je per gebruik in tijd of in afgelegde kilometers: deze diensten betaal je daarom achteraf. Afhankelijk van de aanbieder kan het zo zijn dat er kosten voor reservering, borg of anderszins in rekening worden gebracht. Indien dit het geval is, zal dat altijd vooraf duidelijk naar jou worden gecommuniceerd.
 • Je bent nimmer gerechtigd om betalingen waartoe je verplicht bent, te storneren, of anderszins je betalingen op te schorten. In een dergelijk geval geldt je betaling als niet voltooid, en zal Arriva jou na 6 dagen een betalingsherinnering sturen. Wanneer je bij herhaaldelijke aanmaning de openstaande vordering niet betaalt, behoudt Arriva zich het recht voor de betaling via een derde jou te verhalen. Ook de incassokosten zullen dan op jou worden verhaald.
 • Je bent verplicht om bij het reizen met in glimble gekochte vervoerbewijzen een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs zijn.
 • Arriva hanteert voor de gebruikers van de glimble app soms een minimumleeftijd. Voor het boeken van deelscooters moet je minimaal 18 jaar zijn. Voor het boeken van een deelauto moet je minimaal 21 jaar zijn.
 • De vervoeraanbieders bepalen zelf welke regels zij hanteren voor het gebruik van hun vervoermiddelen. Hierin nemen zij bijvoorbeeld bepalingen op omtrent zorgvuldig gebruik, aansprakelijkheid voor schades, diefstal of en een boetebeleid. Lees deze voorwaarden altijd goed door. Je bent als gebruiker van glimble ook jegens Arriva verplicht je te houden aan deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

 • Je kunt je reisrechten in glimble kopen met een van de in de app aangeboden betalingsmethodes. Wanneer je voor deelvervoer een betaalmethode hebt gekozen, en wij deze hebben geverifieerd, kun je ook voor al je toekomstige reizen gebruik maken van de gekozen betaalmethode.
 • Voor alle betaalmethodes voor deelvervoer geldt dat je akkoord dient te gaan met het afschrijven van gelden door middel van automatische incasso. Dit betekent dat jouw gegevens ook zullen worden gebruikt om de betaling van door jou gemaakte toekomstige reizen af te schrijven. Bij OV-reizen kan je er voor creditcard ook voor kiezen om ons te machtigen door je gegevens te bewaren voor een volgende transactie.
 • Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je toestemming hebt gevraagd aan je ouder of voogd om te mogen reizen met de glimble app. De toestemming van jouw ouders geldt dan als jouw toestemming voor het afschrijven van betalingen.
 • Aan het gebruik van een bepaald type deelvervoer kan een verplicht voorgeschreven betaalmethode zijn gekoppeld.
 • Tickets voor het openbaar vervoer koop je direct in de app en betaal je vooraf met iDEAL, PayPal, creditcard, Giropay, Sofort of Bancontact. Reizen met deelvervoer betaal je achteraf via een automatische incasso, creditcard, Giropay, Sofort of Bancontact of PayPal. 

Verwerking van persoonsgegevens

 • We respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de glimble diensten, is weergegeven in ons Privacy Statement. Het Privacy Statement is te vinden op www.glimble.nl/privacy. In dit Privacy Statement geven we o.a. aan welke gegevens we van jou verwerken, waarvoor we jouw gegevens verwerken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om je gegevens te laten verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt conform ons Privacy Statement.
 • Met jouw toestemming verzamelen wij jouw reisdata in gepseudonimiseerde vorm  voor onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn niet op jou als gebruiker terug te voeren en zijn dan ook niet (meer) aan te merken als persoonsgegevens.

Beëindiging en annulering

 • Je kunt op ieder moment stoppen met het gebruiken van de glimble diensten.
 • Voor het opheffen van je account verwijzen we je naar het Privacy Statement van glimble.
 • Arriva behoudt zich het recht voor jouw gebruik van de glimble diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen, en wanneer nodig jouw account te blokkeren, in de volgende gevallen:

- wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden;

- wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met de voorwaarden van de vervoeraanbieder, wiens vervoerdienst je hebt afgenomen.  

 • Een geboekte, en dus betaalde reis, of een deel van die reis, kun je niet in alle gevallen via de glimble app aanpassen of annuleren. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de dienst die je hebt geboekt.
 • Of annulering van je reeds betaalde vervoerbewijs ertoe leidt dat je je betaling teruggestort krijgt, hangt af van de vervoeraanbieder die het reisrecht aan Arriva ter beschikking heeft gesteld. We verwijzen je hiervoor naar de voorwaarden van de betreffende vervoeraanbieder. Arriva is niet aansprakelijk voor eventuele kosten voor geboekte, niet afgenomen reisrechten.
 • Het niet tijdig annuleren van je aangekochte reisrechten, kan tot gevolg hebben dat het betaalde bedrag niet kan worden teruggestort. Wanneer een annulering tijdig is, hangt af van het reisrecht dat je hebt geboekt. Hiervoor verwijzen we je naar de voorwaarden van de betreffende vervoeraanbieder.
 • Meen je recht te hebben op (gedeeltelijke) restitutie van de aanschafprijs van je vervoerbewijs voor het openbaar vervoer van Arriva, omdat je bus of trein is vertraagd of is uitgevallen, dan gelden de regels voor ‘Geld terug bij vertraging’ onverkort. We verwijzen je hiervoor naar de website van Arriva (Service & contact). Het staat andere openbaar vervoerders vrij een eigen regeling op te nemen.

Aansprakelijkheid

 • Arriva is slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze aan haar kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van Arriva is in alle gevallen, en ongeacht de grondslag, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van maximaal EUR 250,- per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Arriva is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de glimble app. De app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie.
 • Wel is Arriva verantwoordelijk en aansprakelijk voor het genereren van voor jou werkende tickets, waarmee jij je reis kunt afleggen.
 • Arriva is slechts aansprakelijk voor het verlies, de vernietiging, de wijziging of andere omstandigheden die kunnen worden aangeduid als een datalek, van jouw gegevens uit de app, wanneer dit heeft kunnen plaatsvinden doordat zij in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Mocht in rechte vast komen te staan dat Arriva geen beroep kan doen op deze beperking van aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Arriva beperkt tot het maximum genoemd in de eerste bulletpoint van deze paragraaf.
 • Behalve wanneer jij je reis met openbaar vervoer van Arriva maakt, is Arriva niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de geboekte reis via de glimble app. Arriva is daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit het afleggen van de reis voortvloeit of daarmee verband houdt. Ook ten aanzien van schade die haar oorzaak vindt in het gegeven reisadvies via de glimble app, aanvaardt Arriva nooit aansprakelijkheid.
 • In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen niet aan Arriva kan worden toegerekend, waarbij van overmacht in ieder geval sprake is in geval van: wanprestaties van toeleveranciers of derden, extreme weersomstandigheden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 • Indien als gevolg van één gebeurtenis meerdere gebruikers een schadevordering bij Arriva indienen en de gezamenlijke vordering het in de eerste bulletpoint per gebeurtenis gestelde maximum te boven gaat, dan voldoet Arriva de onbetwiste vorderingen naar evenredigheid van de omvang.
 • Een eventuele vordering die je op Arriva meent te hebben, dien je, ongeacht de grondslag, schriftelijk bij ons in te dienen. Een vordering moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan van de vermeende schade of het moment waarop je redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, aan Arriva worden bekendgemaakt, op straffe van verval.
 • Arriva behoudt zich het recht voor de uit de overeenkomst met jou voortvloeiende vorderingen over te dragen aan een derde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een incasso dient te worden uitgevoerd.

Intellectueel eigendom

 • Je erkent dat op alle aan jou beschikbaar gestelde glimble diensten intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
 • Wij verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze glimble gebruikersvoorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.
 • Het is je niet toegestaan enigerlei aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

Toepasselijk recht en geldigheid glimble gebruikersvoorwaarden

 • Deze glimble gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.
 • Deze glimble gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden middels een update van de glimble app aan jou medegedeeld. Je wordt dan gevraagd opnieuw akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan blijft je account actief, maar kun je de glimble app niet meer gebruiken. Je kunt dan besluiten je account te laten beëindigen. De meest actuele versie van de glimble gebruikersvoorwaarden vind je op de website en in de glimble app.
 • Op de overeenkomst en deze glimble gebruikersvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

Correspondentie, klachten en geschillen

Onze bereikbaarheid:

 • Telefoon: Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.
  - Vanuit Nederland kun je bellen met 0800 4446888.
  - Duitse klanten kunnen bellen met 01801 003551 (3,9 cent per minuut).
  - Belgische klanten kunnen bellen met 02 3420285.
 • Social media: Neem contact op via Twitter of Facebook
 • WhatsApp: Voeg ons WhatsApp nummer toe aan je contactenlijst van je telefoon. We zijn bereikbaar op het telefoonnummer +316 14458761 maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur. Let op: dit mobiele nummer is alleen te gebruiken voor WhatsApp.
 • Post: Wil je een brief naar ons sturen, adresseer deze dan in een gefrankeerde envelop naar:
  Arriva Nederland
  Afdeling Klantenservice
  Postbus 626
  8440 AP Heerenveen

 Klachten kun je (bij voorkeur schriftelijk) melden aan onze Klantenservice.

Mocht een geschil zich voordoen tussen jou en Arriva, dan zullen wij dit zo goed mogelijk met jou proberen op te lossen. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Leeuwarden bevoegd tot een beoordeling van het geschil.

Laatste update: 24 juni 2021

Sind Sie ein Nutzer aus Deutschland? Dann lesen Sie bitte die Bedingungen auf Deutsch

Êtes-vous un utilisateur de la Belgique ? Veuillez lire les conditions d'utilisation en français

An English version of the terms of service is also available.