Sind Sie ein Nutzer aus Deutschland? Dann lesen Sie bitte die deutsche Version der Datenschutzbestimmungen. An English version of the privacy statement is also available.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

 2. Van wie en op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

 3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 4. Op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 5. Toestemming intrekken

 6. Voor welke doeleinden verwerkt Arriva jouw persoonsgegevens?

 7. Met wie delen wij gegevens?

 8. MaaS onderzoek

 9. Toestemming MaaS Leeromgeving intrekken

 10. Andere websites

 11. Hoe lang bewaart Arriva jouw gegevens?

 12. Wat zijn jouw rechten?

 13. Klachten

 14. Wijzigingen

1. Inleiding

Het is voor Arriva van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en gebruikers van onze diensten en applicaties. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken in het kader van de glimble app. Met de glimble app kun je jouw reizen plannen, waarbij je informatie te zien krijgt over zoveel mogelijk vervoersopties, waaronder deelfietsen, deelauto’s en deelscooters, maar ook de trein, tram, of (water)taxi. Na het plannen van je reis, kun je met de glimble app de door jouw gekozen vervoersopties boeken, betalen en gebruiken. Dit privacy statement geldt als je de app privé gebruikt, maar ook als je de app voor zakelijke reizen gebruikt, of wanneer de app wordt aangeboden via jouw werkgever. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (Arriva), Trambaan 3, 8441BH Heerenveen en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder het KvK-nummer 30124575. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Arriva jouw gegevens verwerkt in het kader van de glimble app, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.

Wanneer je van mening bent dat Arriva niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, zie bovenstaande contactgegevens, of met de Functionaris Gegevensbescherming van Arriva per e-mail: fg@arriva.nl.

Of per brief: Arriva Personenvervoer Nederland B.V. t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 626 8440 AP Heerenveen

2. Van wie en op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? 

Arriva verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van de glimble app. Wanneer iemand anders dan jijzelf de glimble app gebruikt op jouw device, is dit voor Arriva niet zichtbaar. Ook in dat geval gaan wij er dus vanuit dat wij alleen persoonsgegevens van jou verzamelen. In de glimble app is het mogelijk om tickets voor andere reizigers, bijvoorbeeld een kind, te kopen. Hierbij worden gegevens van andere personen dan jou verzameld. Wij gaan er hierbij vanuit dat jij toestemming hebt gekregen om deze persoonsgegevens met ons te delen in het kader van het kopen van ticket(s). In de glimble app is het mogelijk om gebruik te maken van reizen met GPS. Dit is een (niet verplichte) extra optie waarmee reizigers niet meer hoeven te in- en uitchecken. Je ‘swipet’ in op het moment dat je gaat reizen en je swipet uit als je jouw reis beëindigd. Op basis van jouw locatiegegevens wordt jouw reis samengesteld. Heb je vragen of opmerkingen over een reis? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens die bovenaan deze privacyverklaring. In het kader van de glimble app, verwerkt Arriva allereerst persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij de installatie van de glimble app, bij het gebruik ervan of wanneer je contact met ons opneemt via onze glimble klantenservice of via andere kanalen. Daarnaast verwerkt Arriva gegevens die (automatisch) door ons worden verzameld als jij de glimble app gebruikt zoals hierna wordt beschreven. Verder kunnen wij gegevens over jou verzamelen, onder meer wanneer je deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder geven we kort aan welke persoonsgegevens we verzamelen, verwerken en delen om je gebruik te kunnen laten maken van de glimble app en de daarin aangeboden verschillende soorten vervoersopties.

Persoonsgegevens Account Reizen met GPS Reisplanner Openbaar vervoer Flexibel vervoer Taxi Fiets Scooter Auto
Voor- en achternaam x x x x x x x x
Geboortedatum x x x x
Mobiele telefoonnummer x x x x x x
Adres x x x
E-mailadres x x x x x x
Merk/type mobiel apparaat x
Locatiegegevens x
Besturingssysteem en versie x
Taal device/toestel x
Betaalmethode x x x x x x x
Naam rekeninghouder x x x x x x x x
IBAN x x x x x x x x
BIC x x x x x x x x
Laatste vier (4) cijfers creditcardnummer x x x x x x x x
Vervaldatum creditcard x x x x x x x x
Gegevens van andere reiziger(s)
Naam (voor- en achternaam) x x x x x x x x
Geboortedatum x x x x
Rijbewijsgegevens (en rijbewijscontrole)
Naam (voor- en achternaam) x x
Documentnummer x x
Afgiftedatum x x
Datum geldig tot x x
Afgegeven door x
Categorie (AM/B/BE) x x
Geboortedatum x x
Datum en tijdstip x x x x x x x
Ophaal- en/of afleveradres x x x
Rit-/reisinformatie x x x x x x x
Geboekte reizen x
Reisvoorkeuren x
Merk/type mobiel apparaat (rijbewijscontrole) x x
Selfie (rijbewijscontrole) x x
Persoonsgegevens die wij verwerken middels cookie-like software (zie hierna)
Merk/type mobiel aparaat x
Besturingssysteem en versie x
Surfgedrag x
Zoekgeschiedenis x
Aankoopgeschiedenis x
Unieke identifier per device x
Taal device/toestel x
Persoonsgegevens die wij verwerken voor, tijdens en na jouw reis
Op- en afstaplocatie x x
Vervoersmiddelen x x
Appgedrag tijdens de reis x x
Tickets x x
Boekingen x x
Status van bestellingen x x
Annuleringen x x

Tijdens het gebruik van de glimble app, verwerken wij gegevens over jouw geplande, gemaakte en opgeslagen reizen. Verder verwerken wij gegevens over jouw (klik) gedrag in de app wanneer je de glimble app gebruikt. Ook verwerken wij voor, tijdens en na jouw reis informatie zoals jouw op- en afstaplocatie, vervoersmiddelen, appgedrag tijdens de reis, tickets, boekingen, status van bestellingen en annuleringen in de glimble app. Deze informatie kan betrekking hebben op al jouw handelingen in de app, en bestaat uit:

 • een reisnummer;

 • de modaliteit van het door jou gekozen vervoer en het soort vervoer dat je hebt gekozen (zoals deelvervoer, openbaar vervoer, eigen vervoer);

 • of je de reis zakelijk, woon-werk of privé maakt;

 • mogelijke annuleringen van (delen) van jouw reis;

 • het type vervoersoptie dat je gebruikt;

 • je begin- en eindpunt van de reis;

 • de begin- en eindtijd van de reis;

 • de kosten van de (onderdelen van jouw) reis;

 • indien je toestemming hebt verleend voor de MaaS leeromgeving sturen we de code van de vervoersaanbieder en het toegewezen middelnummer mee (het laatste, indien van toepassing).

Een volledige en actuele lijst van gegevens die wij verwerken tijdens het gebruik van de glimble app is in hier te zien.  Uit de bovengenoemde informatie (Reisinformatie) kunnen wij ook indirecte gegevens over jou afleiden, die mogelijk ook als persoonsgegevens kwalificeren, zoals jouw reisvoorkeuren.  Andere persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de glimble app, zijn de persoonsgegevensgegevens die jij aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (als je ons mailt, of de klantenservice benadert, bijvoorbeeld). Tevens verwerken wij persoonsgegevens die wij verzamelen door het gebruik van software die vergelijkbaar is met cookies (hierna genoemd: ‘cookie-like’ software). Voor meer informatie over het gebruik van deze software in de glimble app en website verwijzen wij naar ons cookiebeleid. De verschillende persoonsgegevens die wij van jou verwerken kunnen wij met elkaar combineren, om jou beter te kunnen helpen, om onze dienstverlening in zijn algemeenheid te verbeteren, voor marketingdoeleinden of om analyses uit te voeren.  Ook kunnen wij jou vragen mee te doen aan enquêtes en marktonderzoeken over de glimble app, waarbij je kunt worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Als je ervoor kiest om bepaalde persoonsgegevens niet te delen, betekent dit dat de glimble app mogelijk niet optimaal werkt, of dat je geen gebruik kunt maken van bepaalde vervoersopties. 

4. Op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Arriva verwerkt persoonsgegevens op basis van vier grondslagen:

1 Uitvoering en tot stand brengen van een overeenkomst

Wanneer je een reis wil boeken via de glimble app, sluit je een vervoersovereenkomst met de aanbieder van de door jouw gekozen vervoersmodaliteit. In dat kader kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken en delen met die aanbieder en/of met payment service providers en andere dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. We verwerken jouw persoonsgegevens ook in het kader van (het sluiten van) de gebruikersovereenkomst die wij met jou hebben voor het gebruik van de glimble app, om je te identificeren en je leeftijd te controleren (bij gebruik van scooters en auto’s) en om contact met je te kunnen houden gedurende de looptijd van deze gebruikersovereenkomst.

Wanneer je wil reizen met GPS sluit je een overeenkomst met glimble af om je persoonsgegevens te verwerken (waaronder je locatie) waarmee kan worden vastgesteld welke reis je hebt gemaakt en om je reis achteraf in rekening te kunnen brengen. In dat kader kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken en delen met payment service providers en andere dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Jouw gegevens worden tevens gebruikt om mogelijke fraude te signaleren, bijvoorbeeld als je vaak bewust te vroeg uit swipet.
2 Wettelijke verplichting

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor doeleinden die buiten onze directe dienstverlening aan jou vallen. Bijvoorbeeld in het geval van een verdenking van een ernstig misdrijf, wanneer gegevens bij ons kunnen worden opgevraagd middels een justitieel bevel (waar wij gehoor aan moeten geven). Andere voorbeelden zijn het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwetgeving, in het kader van administratieverplichtingen of in het kader van verzoeken of onderzoeken door toezichthouders (zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument en Markt).

3 Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: het optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren van de glimble app (onder meer door het plaatsen en uitlezen van cookie-like software voor zover toegestaan zonder jouw toestemming) en de klantbeleving in de diverse kanalen, het uitvoeren van (statistisch) onderzoek, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van onze producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer en incasso.

4 Of voor de gevallen waarin je ons toestemming geeft
 • Wanneer wij jouw locatiegegevens willen verwerken, namelijk om jouw vertrekpunt te kunnen bepalen, of de looproute naar jouw eindpunt te kunnen laten zien;
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens willen verstrekken aan TNO, voor onderzoeksdoeleinden;
 • Wanneer wij bepaalde cookie-like software op jouw device plaatsen (voor meer informatie over het gebruik van deze software verwijzen wij naar ons cookiebeleid in te zien via deze link en wanneer wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, of andere doeleinden dan het gebruik van de glimble app.

5. Toestemming intrekken

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerkingen genoemd in dit privacy statement, kun je jouw toestemming altijd weer intrekken.  Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming vóórdat deze was ingetrokken.

Besluit je op enig moment dat je je account wilt laten opheffen, dan kan dat wanneer je geen openstaande (betalings-)verplichtingen meer hebt jegens ons. Je kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice, via de contactgegevens bovenaan dit privacy statement.

6. Voor welke doeleinden verwerkt Arriva jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het nummer achter ieder doel correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).

Doeleinden Grondslag(en)
1

Uitnodigen voor gebruik van de glimble app. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je per e-mail een uitnodiging te sturen voor het gebruik van onze glimble app. Wanneer wij jouw elektronische contactgegevens reeds hebben gekregen in het kader van de verkoop van een van onze gelijkaardige producten of een diensten en heb je niet eerder bezwaar gemaakt tegen ongewenste communicatie van ons, dan word je gezien als bestaande klant en verzenden wij de uitnodiging op basis van ons gerechtvaardigd belang (zoals hiernaast vermeld). In andere gevallen word je gezien als nieuwe klant en verzenden wij de uitnodiging op basis van voorafgaande toestemming (zoals hiernaast vermeld). In beide gevallen bieden wij de kans om bezwaar te maken tegen (verder) gebruik van jouw elektronische contactgegevens. Bezwaar maken kan (naast de in de betreffende e-mail geschreven wijze) ook door contact op te nemen met ons zoals beschreven in dit privacy statement.

3 (met betrekking tot bestaande klanten); of 4 (met betrekking tot nieuwe klanten)
2

Aanmaken van een gebruikersaccount en het aangaan van een overeenkomst voor gebruik van de glimble app. Voordat je gebruik kunt maken van de glimble app, dien je de glimble app te installeren en het registratieproces te doorlopen. Tijdens dit proces vragen wij jou om bepaalde persoonsgegevens (zoals hiervoor omschreven) te verstrekken, en een gebruikersovereenkomst met ons aan te gaan.

1
3

Het boeken van ritten en de betaling ervan. Voor zakelijk gebruik zal facturatie veelal via jouw werkgever verlopen. In dat geval slaan wij geen betalingsgegevens van jou op. Voor privégebruik gaan we een factuurrelatie met jou aan. Betaling geschiedt via een zogenaamde ‘payment serviceprovider’. Wij zullen gegevens met deze ‘payment service provider’ delen.

1
4

Gebruikmaken van vervoersdiensten van derden (externe dienstverleners). Via de reisplanner in de glimble app kun je diverse vervoersdiensten en -middelen reserveren, betalen en gebruiken op basis van jouw voorkeuren. Wij gebruiken jouw gegevens om vervoersovereenkomsten tot stand te (laten) brengen en om jou te informeren over de verschillende vervoersdiensten en -middelen. Wanneer je gebruik wenst te maken van vervoersdiensten van derden, verstrekken wij waar nodig jouw persoonsgegevens aan de vervoersaanbieders, zodat de vervoersovereenkomst tot stand kan worden gebracht en kan worden uitgevoerd.

1
5

Het afhandelen van schades aan de vervoersmodaliteiten en het factureren van verkeersboetes en in rekening gebracht eigen risico.

3
6

App gebruik en rit/reishistorie. Wij gebruiken jouw gegevens om je reisadvies te geven op basis van de door jou aangegeven voorkeuren en instellingen. Ook geven wij je de mogelijkheid om je reishistorie te raadplegen.

1
7

Voor het behandelen van vragen, verzoeken, klachten of opmerkingen en het beslechten van geschillen. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt via onze klantenservice of via telefoon, e-mail, chat, social media, of contactformulieren. Ook kan correspondentie worden gebruikt ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden. Dergelijke berichten worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij je deze zelf eerder verwijdert.

3
8

Om fouten en storingen in de glimble app te detecteren en te verhelpen.

3
9

Om het gebruik van de glimble app en de functionaliteiten te analyseren en verbeteren, bijvoorbeeld om te zorgen dat onze informatievoorziening is gebaseerd op jouw voorkeuren, algemene reisgegevens en opgegeven interesses en is afgestemd of jouw gebruik van onze (mobiele) websites en andere apps.

3
10

Om je te informeren over andere producten en/of diensten van Arriva , zoals aanbiedingen en aankondigingen van andere of nieuwe apps of diensten van Arriva, en om je op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, prijsvragen, evenementen, onderzoeken en onze overige producten en diensten, via e-mail of push notificaties in de glimble app. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je reisgedrag en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van dergelijke berichten interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor deze e-mails in je account. Je kan in de glimble app ook pushnotificaties uitzetten.

3 en 4
11

Onderzoek en analyse om trends te ontdekken en, al dan niet op basis daarvan, nieuwe producten te ontwikkelen of verbeteringen door te voeren. Hiervoor kunnen wij jou ook vragen mee te werken aan enquêtes of (tevredenheids)onderzoeken, zodat de dienstverlening optimaal kan worden afgestemd op jouw behoeften. Onder onderzoeks- en analysedoeleinden kunnen zowel interne onderzoeken vallen (bijvoorbeeld voor procesverbetering, bezettingsgraad, planning en inzet van materieel, marktonderzoek of historische en statistische doeleinden) als externe onderzoeken (bijvoorbeeld in het kader van de zogenoemde ‘MaaS leeromgeving’, zie hieronder in paragraaf 8).

3 en 4
12

Om beveiligingsincidenten en fraude tegen te gaan, op te sporen en te onderzoeken, bijvoorbeeld door persoonsgegevens, zoals zoek- en koopgedrag, te gebruiken om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

3
13

Om jou notificaties te sturen, bijvoorbeeld bij onderhoud of updates van de glimble app, bij annulering of wijziging van geboekte of geplande reizen of bij vertragingen van openbaar vervoer. Je kunt je instellingen voor het ontvangen van push-notificaties aanpassen in de glimble app en op jouw device.

1
14

Het eventueel opnemen van telefoongesprekken ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden. Opnames worden maximaal gedurende 6 maanden bewaard.

3
15

Het verwerken van jouw locatiegegevens, om jou van een persoonlijk en goed reisadvies te voorzien verwerken wij waar nodig, jouw locatiegegevens. Hiervoor vragen wij jouw toestemming. Je kan jouw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

4
16

Het verwerken van betaling. Voor betalingen zoals genoemd onder nummer 3, slaan wij jouw betaalgegevens op. Wij bewaren jouw betaalgegevens voor zover nodig op grond van onze wettelijke verplichtingen.

2
17

Het uitvoeren van een rijbewijscontrole. Als je gebruik wil maken van een deelscooter of -auto, stellen we eerst je identiteit vast en controleren we je rijbewijs (en eventueel identiteitsbewijs of paspoort) op geldigheid en echtheid. Voor het controleren van jouw rijbewijs maken we gebruik van de diensten van onze servicepartner Veriff OÜ (Estland; hierna: “Veriff”). De software van Veriff is via een Software Development Kit (SDK) geïntegreerd in de glimble app. Tijdens de boeking word je uitgenodigd om je rijbewijs en identiteit te laten verifiëren. Hiervoor is een geldig rijbewijs vereist en dien je een selfie te maken. Tijdens de rijbewijscontrole verwerkt Veriff jouw namen, geboortedatum, uitgifte datum van jouw rijbewijs, verloopdatum van jouw rijbewijs, documentnummer van jouw rijbewijs, rijbewijssoort (AM, A, A1, A2, B, BE, B+, etc.), BSN-nummer, de door jouw genomen selfie en het mobiele device type. Veriff zal de persoonsgegevens of identificatiedocumenten, gepresenteerd tijdens de verificatiesessie, die niet nodig zijn voor de rijbewijscontrole, verwijderen, vervagen of op een andere manier onleesbaar maken. De software van Veriff verwijdert de foto’s automatisch na 30 dagen. Arriva slaat de foto’s niet in eigen systemen op. Een aantal van aangewezen functionarissen van Arriva heeft wel toegang tot het de software van Veriff, zodat zij met je mee kunnen kijken als er een probleem is. De persoonsgegevens die door Veriff worden verwerkt in verband met het verlenen van de rijbewijscontrole zullen gedurende 90 (negentig) dagen beschikbaar zijn voor Arriva. Hierna worden de gegevens door Veriff gedurende maximaal 18 (achttien) maanden gearchiveerd en zijn ze voor Arriva enkel beschikbaar op verzoek.

3
18

Voor het plaatsen van marketing/tracking cookie-like software. Voor het plaatsen van marketing/tracking cookie-like software vragen wij jouw toestemming. Voor meer informatie over het gebruik van deze software verwijzen wij naar ons cookiebeleid in te zien via deze link. Je kan jouw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

2
19

Reizen met GPS. Als je gebruik wilt maken van het reizen met GPS via de glimble app (niet verplicht) is het nodig om een gebruikersaccount aan te maken en jouw rekeninggegevens in te vullen, zodat jouw gemaakte reizen kunnen worden afgeschreven. Jouw gegevens worden tevens gebruikt om mogelijke fraude te signaleren, bijvoorbeeld als je vaak bewust te vroeg uit swipet.

1

Wanneer Arriva voornemens is jouw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zoals hierboven beschreven, verstrekt Arriva jou vóór die verdere verwerking informatie hierover en alle relevante verdere informatie. Arriva biedt naast de glimble app ook andere diensten aan. Het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens via deze dienstverlening valt onder het algemene privacy statement van Arriva, dat te vinden is op haar website: https://www.arriva.nl/privacy.

7. Met wie delen wij gegevens?

Indien dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden, delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Externe vervoersdienstverleners voor het kunnen boeken, betalen en uitvoeren van door jou gekozen ritten, als ook ter afhandeling van geleden schades en het in rekening brengen van ontvangen verkeersboetes. Om gebruik te maken van diensten van externe vervoerdienstverleners, zul je in voorkomende gevallen voorafgaand akkoord moeten gaan met de door hen gehanteerde toepasselijke voorwaarden.

 • Fairtiq, in het kader van reizen met GPS worden jouw gegevens met Fairtiq gedeeld omdat zij de technologie om met GPS te kunnen reizen mogelijk maken.

 • Payment serviceprovider. Deze partij zorgt ervoor dat jouw betalingen voor ritten worden afgehandeld.

 • Veriff voor het uitvoeren van een rijbewijscontrole.

 • Partijen die ons helpen bij het maken en verstrekken van e-tickets van de door jou geboekte en betaalde reizen.

 • Partijen die het mogelijk maken pushmeldingen uit te sturen via de glimble app.

 • Partijen die het mogelijk maken om de effectiviteit van onze campagnes in de glimble app te analyseren en die ons helpen bij bijvoorbeeld het opbouwen van audiences om op externe platformen te targetten.

 • IT- en softwareleveranciers, waaronder de ontwikkelaar van de glimble app.

 • Partijen die ons helpen bij het factureren.

 • Partijen die ons helpen bij klantcontact en klachtenafhandeling.

 • Externe dienstverleners. Voor zover dat nodig is in het kader van fraudepreventie, het afhandelen/behandelen of voorkomen van beveiligingsincidenten en fraude.

 • Werkgevers krijgen bij zakelijk gebruik van de glimble app toegang tot zakelijke en woon-werk reizen via het werkgeversportaal. Van privéreizen die door de werkgever worden vergoed, worden uitsluitend type vervoer, vervoerder, kosten en CO2 uitstoot inzichtelijk gemaakt niet de op- en afstaplocatie. Privéreizen die niet door de werkgever worden vergoedt, worden niet inzichtelijk gemaakt voor werkgevers.

 • Vervoersdienstverleners en andere opdrachtgevers waaraan Arriva rapportages met geaggregeerde data levert.

 • Andere partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening in het kader van de glimble app, waaronder adviseurs, accountants, banken en marketingbureaus.

 • De politie of andere bij justitie betrokken autoriteiten, wanneer er bij klantcontact bedreigingen zijn geuit of in het geval van een verdenking van een (ernstig) misdrijf, wanneer gegevens bij ons kunnen worden opgevraagd middels een justitieel bevel (waar wij gehoor aan moeten geven).

 • Belastingdienst, wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de belastingwetgeving en in het kader van administratieverplichtingen.

 • Toezichthoudende autoriteiten, in het kader van verzoeken of onderzoeken door toezichthouders (zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument en Markt, of andere toezichthoudende autoriteiten die handhavingsbevoegdheden hebben).

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd aan het Anna van Buerenplein 1, 2595DA ’s-Gravenhage, voor het MaaS-onderzoek (meer informatie hierover is te lezen in paragraaf 8).

In bepaalde gevallen worden jouw gegevens door deze partijen verwerkt in opdracht van ons (dit is bijvoorbeeld het geval bij de IT- en softwareleveranciers). Hierover hebben wij, waar nodig, afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst, bijvoorbeeld over de beveiliging en het gescheiden bewaren van gegevens. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen. Andere partijen, zoals de vervoersdienstverleners, de payment service providers, toezichthoudende partijen en adviseurs, verwerken jouw gegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Voor de wijze waarop deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je de eigen privacyverklaring van deze partijen bij ze opvragen, of raadplegen op hun website.  In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, of andere bevoegde (overheids)instanties).  In beginsel zullen wij jouw persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet niet op locaties opslaan die gevestigd zijn in landen buiten Europees Economische Ruimte (EER). Echter, er zijn situaties waarin wij partijen inschakelen die zijn gevestigd in landen buiten de EER en waarin dus persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met of geraadpleegd kunnen worden door een partij gevestigd in een land buiten de EER. In dat geval zal ervoor worden gezorgd dat passende maatregelen worden genomen om een passende bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG. In het algemeen zullen wij de standaardcontractbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan met de ontvanger van jouw persoonsgegevens. Je kan contact opnemen met ons (zie hieronder) indien je een kopie wenst te ontvangen van de aangegane standaardcontractbepalingen of inzicht wenst in andere genomen passende maatregelen.

8. MaaS onderzoek

Arriva neemt deel aan een grootschalig onderzoek naar Mobility as a Service (MaaS) dienstverlening in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd aan het Anna van Buerenplein 1, 2595DA ’s-Gravenhage, in de zogenoemde ‘MaaS Leeromgeving’. Doel van het onderzoek is erachter zien te komen hoe verschillende soorten vervoer (eigen auto, OV, eigen fiets, deelfietsen en deelscooters, huur- en deelauto’s, taxi’s, etc.) beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook wil men onderzoeken wat de effecten zijn van een ‘MaaS-app’ (zoals de glimble app) op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, filebestrijding en andere beleidsdoelen en andere dienstverlening. De resultaten van het onderzoek worden daarnaast gebruikt om de dienstverlening aan reizigers (en dus ook de dienstverlening via de glimble app aan jou) beter te maken.  Als je de glimble app gebruikt, ontstaan gegevens over verplaatsingen, die zeer waardevol zijn voor het MaaS-onderzoek. Indien jij ons daarvoor toestemming geeft (en alleen dan), zullen wij jouw Reisinformatie op gepseudonimiseerde basis delen met TNO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het doel van dit onderzoek. Pseudonimiseren betekent dat wij ervoor zorgen dat jij niet direct te herkennen bent op basis van de gegevens. Zo zullen wij jouw naam en contactgegevens nooit verstrekken. Door de pseudonimisering is het lastiger om de gegevens met jou in verband te brengen. TNO zal de ontvangen gegevens vervolgens anonimiseren, zodat de gegevens helemaal niet meer tot jou te herleiden zijn, en dus geen persoonsgegevens van jou meer bevatten. Wij vragen jouw toestemming voor dit onderzoek tijdens het registratieproces van de glimble app. Bij het vragen van jouw toestemming, verstrekken wij jou nog specifiekere informatie over (het doel en de werkwijze van) het onderzoek en de rol van het Ministerie en TNO daarin. 

9. Toestemming MaaS Leeromgeving intrekken

Indien je niet langer wil dat wij jouw Reisinformatie gebruiken voor het MaaS-onderzoek, kun je dit aangeven door contact op te nemen met de klantenservice via de contactgegevens onder aan dit privacy statement. 

10. Andere websites

Via de glimble app kun je links naar andere websites dan die van Arriva aantreffen. Arriva draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van die site die je bezoekt. 

11. Hoe lang bewaart Arriva jouw gegevens?

Arriva bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  In beginsel worden persoonsgegevens die wij verzamelen bewaard voor een termijn van 2 jaar nadat wij deze persoonsgegevens hebben verkregen, tenzij in dit privacy statement expliciet een andere bewaartermijn wordt genoemd voor een specifiek data-item. Op deze manier kunnen wij de ervaring van de glimble app volgen, verbeteren en maatwerk leveren. Ook helpt deze bewaartermijn ons bij het opsporen van fraude en misbruik van de glimble app. Bovendien helpt het ons om nauwkeurige (historische) rapportages en interne analyses te kunnen maken.  De gegevens over jouw geplande, gemaakte en opgeslagen reizen worden enkel op geaggregeerd niveau verzameld en bewaard, wat betekent dat deze niet direct herleidbaar zijn tot jou, of tot een ander specifiek persoon.  Ook wanneer jij de glimble app van jouw device verwijdert of wanneer je jouw account bij glimble opzegt, worden jouw persoonsgegevens voor een termijn van 2 jaar na het verwijderen van de glimble app of het opzeggen van jouw account door ons bewaard. Na verloop van deze termijn, worden de persoonsgegevens door ons verwijderd of geanonimiseerd. Voor reizen met GPS bewaart Arriva jouw gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Locatiegegevens worden maximaal 12 maanden bewaart zodat de klantenservice je kan helpen bij vragen over je reis. Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, of klachten via sociale media, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, en gedurende maximaal 6 maanden. Indien je telefonisch contact met ons opneemt en het gesprek is opgenomen, wordt dit gesprek gedurende maximaal 6 maanden bewaard.  Bewijs van de door jouw gegeven toestemmingen aan ons bewaren wij zolang wij de persoonsgegevens waarop jouw toestemming ziet, nog verwerken. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook de toestemmingsbewijzen verwijderen, tenzij wij deze nog nodig hebben om aan onze verantwoordingsverplichting onder de AVG te voldoen. In bepaalde gevallen bewaren wij (bepaalde) persoonsgegevens langer, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil of juridische procedure), of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die wij hanteren ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan dit privacy statement.

12. Wat zijn jouw rechten?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die Arriva van jou verwerkt in het kader van de glimble app, heb je de volgende rechten. Je hebt recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je persoonsgegevens die Arriva verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Arriva laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Arriva. Ook heb je het recht op (meer) informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je jouw recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens inroepen. Deze rechten zijn onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de artikelen 12-22 van de AVG. Je kunt je rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Je kunt dit kosteloos doen, behalve als jouw verzoeken buitensporig zijn (bijvoorbeeld als je onnodig veel verzoeken bij ons indient). In dat geval mogen wij een kleine vergoeding vragen voor onze administratiekosten. Voor meer informatie over jouw rechten en hoe je ze kunt uitoefenen, kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.

13. Klachten

Ben je het niet eens met de reis die je met GPS zou hebben gereisd? Of heb je vragen? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens bovenaan deze privacyverklaring.  Wanneer je van mening bent dat Arriva niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Ook kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (of andere bevoegde (overheids)instanties, zie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

14. Wijzigingen

Arriva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn, de meest actuele versie van de privacy statement is altijd via de app raadpleegbaar. Indien Arriva een materiële wijziging doorvoert in dit privacy statement, dan zullen wij dit kenbaar maken via de glimble app (pushmeldingen), onze website(s) en nieuwsbrieven.