Wat is glimble in business?

Glimble in business biedt een oplossing die bestaat uit een app, een kaart en een online portal. Samen geven deze drie onderdelen gebruikers volledige vrijheid in hun keuze voor mobiliteit. Medewerkers krijgen een ‘sleutel’ die toegang geeft tot een uitgebreid aanbod van mobiliteitsvormen en -diensten. Denk aan alle vormen van openbaar vervoer, betaald parkeren langs de straat, elektrisch laden, tanken, deelauto en – scooter, OV-fiets en nog veel meer. Medewerkers kunnen overal gebruik van maken zonder iets voor te schieten en zonder achteraf te hoeven declareren! Reizen wordt hiermee makkelijker, duurzamer en inzichtelijker.