CO2-registratieplicht

Heeft jouw organisatie meer dan 100 medewerkers? Dan ben je verplicht om kilometers, het soort vervoer en het verschil tussen woon-werk en zakelijke kilometers vast te leggen. Samen vormt dit informatie een CO2-rapportage. Dat lijkt veel werk, maar hoeft het niet te zijn.

Waarom normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit?

45% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door werkgebonden personenmobiliteit. Door deze Normerende Regeling, met het registreren en rapporteren, wil de overheid dat werkgevers zich daarvan bewust worden. In 2027 wordt vervolgens bepaald of we collectief op de goede weg zijn. En of er dan nog een individuele norm nodig is voor reductie.

Verminderen CO2-uitstoot via werkgevers

Het kan dus gebeuren dat werkgevers na 2027 moeten betalen voor CO2-uitstoot van alle zakelijke reizen. Voor nu wil de overheid werkgevers vooral stimuleren maatregelen te nemen vanuit eigen verantwoordelijkheid. Organisaties bepalen zelf hoe. Bijvoorbeeld door vaker thuis te werken, het OV te nemen, te kiezen voor elektrisch vervoer of te fietsen. Dit gaat vaak samen met werken aan vitaliteit.

Wat moet je nu precies registreren en rapporteren?

Deze Normerende Regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. Voor die medewerkers moet je het woon-werk en zakelijk verkeer bijhouden. Als totaal rapporteer je aan de overheid:

  • Kilometers

  • Soort vervoer

  • Brandstofsoort voor onder andere auto, motor, scooter

  • Onderscheid zakelijke kilometers en woon-werk verkeer

Werknemers met een contract van minder dan 20 uur tellen daarbij niet mee.

Reisapp en portal

Zakelijke kilometers voor zowel OV, deelvervoer en eigen vervoer kunnen simpel worden bijgehouden en gerapporteerd. Net als thuiswerk- en kantoordagen. Met één app en één portal: glimble in business.

Plan een demo >

Hoe werkt het voor de medewerker?

Of de medewerker nu kiest voor auto, fiets, ov of thuiswerken. De medewerker legt de zakelijke en woon-werkreizen vast met glimble. Doordat de medewerker gebruik kan maken van verschillende reisopties wordt het kiezen voor duurzame en vitale opties gemakkelijker.

Wat krijgt de werkgever?

In het werkgeversportal van glimble staan alle geregistreerde reizen van de medewerkers. Met de gegevens in het portal voldoe je meteen aan de CO2-rapportageplicht én kun je je medewerkers makkelijker uitbetalen.

Zien in de praktijk? Plan een demo